Categorie archief: Publicaties van Martin Horstink

Hier staan publicaties waarvan Martin Horstink (co)auteur is.

Is flexibility the future of CHP?

Times are difficult for industrial CHP installations in the Netherlands, especially for must-run plants. Martin Horstink and Stijn Schlatmann discuss the technical and economic possibilities for flexibility enhancements for these units.

Stijn Schlatmann & Martin Horstink. Cogeneration & On-Site Power Production, september 2015.

Link: http://www.cospp.com/articles/print/volume-16/issue-5/features/is-flexibility-the-future-of-chp.html

Volg mij Limitlessly:

Flexibilisering industriële WKK – Technische en financiële mogelijkheden van operationele flexibiliteit

Industriële WKK’s, vooral must-run WKK’s, hebben het economisch moeilijk bij de huidige spark spread. Met de verwachte ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt lijkt er weinig plaats te zijn voor WKK’s met een must-run karakter. In opdracht van GasTerra heeft Energy Matters daarom onderzoek gedaan naar de technische en economische mogelijkheden van het flexibiliseren van industriële WKK’s.

Stijn Schlatmann & Martin Horstink, Energy Matters, juni 2015.

Link: http://www.energymatters.nl/Actueel/Nieuws.aspx?ArticleType=ArticleView&ArticleID=289

Volg mij Limitlessly:

CHP’s future in a sustainable energy market

The Netherlands is set for significant growth in sustainable power production which, if present goals are met, will change its power market dramatically. In this article we answer the question whether there is a future for conventional power such as CHP in the Netherlands – and, if so, how plant operators should deal with this changing environment.

Stijn Schlatmann & Martin Horstink. Cogeneration & On-Site Power Production, januari 2015.

Link: http://www.cospp.com/articles/print/volume-16/issue-1/features/chp-s-future-in-a-sustainable-energy-market.html#_gus&_gucid=/content/cospp/en/articles/print/volume-16/issue-1/features/chp-s-future-in-a-sustainable-energy-market&_gup=twitter&_gsc=EY7oBhR

Volg mij Limitlessly:

EU Micro-CHP potential analysis

The micro-CHP study has been developed in the frame of the CODE2 project, which is co-funded by the European Commission (Intelligent Energy Europe – IEE) and will launch and structure an important market consultation for developing 27 National Cogeneration Roadmaps and one European Cogeneration Roadmap. This document contains the background and methodology used to project the European micro-CHP market  until 2030.

Arjen de Jong, Jeroen Larrivée, Martin Horstink. CODE2 project, december 2014.

Link: http://www.code2-project.eu/wp-content/uploads/D2.5-2014-12-micro-CHP-potential-analysis_final.pdf

Volg mij Limitlessly:

Fuel cell CHP passes the point of no return

The use of fuel cell technology in combined heat and power applications is commonly viewed as being at an early stage of development. However, Arjen de Jong and Martin Horstink argue that significant advances in the last 12 months mean this is no longer the case.

Arjen de Jong & Martin Horstink. Cogeneration & On-Site Power Production, maart 2014.

Link: http://www.cospp.com/articles/print/volume-15/issue-2/features/fuel-cell-chp-passes-the-point-of-no-return.html

Volg mij Limitlessly:

Energieprestatie van vijf warmtetechnieken bij woningen in de praktijk

HR-ketels, zonne- of warmtepompboilers. De energiebesparingen van deze warmtetechnieken zien er mooi uit op papier. Maar tot voor kort was niet duidelijk hoe ze in de praktijk van een bewoond huis functioneerden. Rendeerden ze dan net zo goed? Een unieke veldtest biedt duidelijkheid.

Paul Friedel, Arjen de Jong & Martin Horstink. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, januari 2014.

Link: http://www.energymatters.nl/Actueel/Nieuws/tabid/79/articleType/ArticleView/articleId/172/Veel-energiewinst-te-boeken-met-warmtesystemen.aspx

Volg mij Limitlessly:

Brandstofcellen en elektrisch vervoer: een slimme combinatie!

De huidige ontwikkelingen op het gebied van brandstofcellen (microWKK) en elektrisch vervoer zorgen ervoor dat er in de nabije toekomst een omslag kan gaan plaatsvinden in de energievoorziening van woonwijken. Door een combinatie van beide technieken kunnen verschillende energiestromen lokaal met elkaar gekoppeld worden en dit zorgt voor een aantal grote voordelen ten opzichte van de huidige energievoorziening:

– Een energiebesparing van 50%;
– De meest efficiente well-to-wheel keten voor vervoer;
– Voorkoming van netverzwaring;
– De perfecte transitie oplossing.

Hans Overdiep, Arjen de Jong & Martin Horstink. Energiegids.nl, oktober 2013.

Link: http://www.energymatters.nl/actueel/nieuws/tabid/79/articletype/articleview/articleid/134/brandstofcel-en-elektrisch-vervoer-een-slimme-combinatie.aspx

Volg mij Limitlessly:

Benutting reststromen West-Brabant Oost

Eind 2009 is door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor benutting van reststromen in het projectgebied West‐Brabant Oost. De focus van het onderzoek is gericht op de reststromen warmte, water, CO2 en biomassa die vrijkomen bij bedrijven en instellingen in het projectgebied. Het projectgebied wordt gevormd door de gemeenten Breda, Oosterhout, Etten‐Leur en Geertruidenberg.

Benutting reststromen West-Brabant Oost, Ener2 Energy Consult & AT Osborne (i.o.v. Brabantse Ontwikkelings Maatschappij), december 2010.

Link: https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/energie/duurzame-warmte/-/media/74EF23E6C5024C5B8D497B7BECAB9692.pdf

Volg mij Limitlessly:

Modelling the residence time of fuel particles in the MILENA gasification reactor.

The Energy research Centre of the Netherlands (ECN) has developed an integrated Bio-SNG production system in past years. Part of this system is the MILENA gasifier. In the MILENA gasifier woody biomass is heated and de-volatilized. Subsequently the volatiles are upgraded to natural gas quality downstream the production line. At this moment ECN has two MILENA gasifiers; a 30 kWth lab-scale installation and a 800 kWth pilot-scale installation. To obtain optimal results, i.e. complete fuel conversion, sufficient residence time of fuel particles in the installation is desired. In view of upscaling the technology, which preferably also implies the feeding of large fuel particles, ECN wondered about the influence of particle size on the carbon conversion. The goal of the research is to investigate this influence. For this purpose a mathematical model is developed which predicts the residence time and resulting carbon conversion of fuel particles within the MILENA gasification reactor.

The model is based on kinetic properties of fuel particles, hydrodynamic behaviour of bed material and hydrodynamic behaviour of fuel particles. The lab-scale as well as the pilot-scale installation have been modelled. The sensitivity of the models on varying modelling parameters is investigated, under which the kinetic properties and dimensions of fuel particles.

For both the lab-scale and pilot-scale MILENA, the research has not led to the indisputable conclusion that the residence time of fuel particles is sufficient to guarantee complete conversion.

Modelling the residence time of fuel particles in the MILENA gasification reactor, Martin Horstink, oktober 2009 (MSc Thesis at the Energy research Centre of the Netherland (ECN)).

Volg mij Limitlessly: