Over Limitless NRG

Ik ben Martin Horstink. Limitless NRG is mijn eenmanszaak.

Ik ben een energy consultant met een brede interesse met daarbij een scherpe focus op ontwikkelingen in de energiemarkt en het technisch en economisch toekomstbestendig maken van energieprojecten. In mijn werkzaamheden als energieconsultant analyseer ik graag complexe energievraagstukken en vertaal de uitkomsten naar helder operationeel of strategisch advies. Ik heb brede ervaring op gedaan onder andere op het gebied van duurzame gebiedsontwikkeling en due diligence, exploitatie en optimalisatie van kleine en middelgrote energiecentrales, zoals industriële WKC’s, geothermieprojecten in de glastuinbouw en WKO-systemen in de gebouwde omgeving.

Bij de uitvoering van projecten ontwikkel ik vaak rekenmodellen, waarmee bijvoorbeeld de invloed van duurzame energie op de energiemarkt kan worden bepaald, denk aan de APX day ahead markt. Met de resultaten van de analyse kan verder gewerkt worden aan het toekomstbestendig maken van een energiecentrale of het versterken van een business case. Gedacht kan worden om bestaande technieken anders in te zetten of nieuwe technieken toe te voegen, waardoor er een solidere bedrijfsvoering plaatsvindt. Lees hier mijn publicaties.

Met Limitless NRG heb ik me verbonden aan:

Fosbury Energy – binnen Fosbury Energy adviseren en ondersteunen we bedrijven en overheden bij de sluiting van kringlopen in industrie, agrarische en stedelijke gebieden. Wij leggen verbindingen om de reststromen (energie en grondstoffen) van bedrijven en instellingen in te zetten bij potentiële afnemers. Door de uitwisseling van deze energie- en andere reststromen wordt waarde gecreëerd voor partijen, wordt de carbon footprint verminderd en het energieverbruik verlaagd. We kijken naar een optimale inzet van (rest)stromen in de omgeving, voornamelijk warmte, CO2 en biomassa. We zoeken hierbij naar kosteneffectieve, haalbare uitwisselingen van energie en grondstoffen tussen partijen, waardoor we meer doen met energie.

Business Development Holland – binnen Business Development Holland ontwikkelen we praktisch uitvoerbare business-strategieën die de continuïteit en de verdiensten van de opdrachtgever aanwijsbaar ondersteunt en verbetert, daarbij kijken we onder andere naar een optimale inzet van technieken en infrastructuur in de woningbouw en utiliteit. Daarnaast zijn we ontwikkelaar van de Scenariotool voor de woningbouw (www.scenariotool.nl) en zijn wij de initiator van Warmtepompplein.nl, een onafhankelijk informatieportaal over warmtepompen voor verwarming en warm tapwater bereiding in de woningbouw. Voor Warmtepompplein.nl ben ik de portal-manager.

In het verleden heb ik als consultant gewerkt bij Energy Matters en Ener2 Energy Consult. Ik heb Werktuigbouwkunde (BSc) en Sustainable Energy Technologies (MSc) gestudeerd aan de Universiteit Twente. Meer over mezelf